راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد THR به کرمانKER
پنجشنبه 31 مرداد 343,000
جمعه 1 شهریور 298,000
شنبه 2 شهریور 360,000
یکشنبه 3 شهریور 483,000
دوشنبه 4 شهریور 455,000
سه شنبه 5 شهریور 404,000
چهارشنبه 6 شهریور 455,000
پنجشنبه 7 شهریور 427,000
جمعه 8 شهریور 399,000
شنبه 9 شهریور 455,000
یکشنبه 10 شهریور 404,000
دوشنبه 11 شهریور 503,000
سه شنبه 12 شهریور 503,000
چهارشنبه 13 شهریور 503,000
جمعه 15 شهریور 503,000
شنبه 16 شهریور 404,000
یکشنبه 17 شهریور 503,000
دوشنبه 18 شهریور 394,000
سه شنبه 19 شهریور 404,000
چهارشنبه 20 شهریور 404,000
جمعه 22 شهریور 404,000
شنبه 23 شهریور 404,000
یکشنبه 24 شهریور 404,000
دوشنبه 25 شهریور 404,000
سه شنبه 26 شهریور 404,000
چهارشنبه 27 شهریور 404,000
جمعه 29 شهریور 404,000
شنبه 30 شهریور 404,000
یکشنبه 31 شهریور 404,000