راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد THR به کـرمانشاهKSH
پنجشنبه 31 مرداد 239,000
جمعه 1 شهریور 421,000
شنبه 2 شهریور 294,000
یکشنبه 3 شهریور 289,000
دوشنبه 4 شهریور 262,000
سه شنبه 5 شهریور 294,000
چهارشنبه 6 شهریور 294,000
پنجشنبه 7 شهریور 291,000
جمعه 8 شهریور 262,000
شنبه 9 شهریور 231,000
یکشنبه 10 شهریور 294,000
دوشنبه 11 شهریور 471,000
سه شنبه 12 شهریور 402,000
چهارشنبه 13 شهریور 252,000
پنجشنبه 14 شهریور 317,000
جمعه 15 شهریور 471,000
شنبه 16 شهریور 291,000
یکشنبه 17 شهریور 297,000
دوشنبه 18 شهریور 224,000
سه شنبه 19 شهریور 352,000
چهارشنبه 20 شهریور 250,000
پنجشنبه 21 شهریور 265,000
جمعه 22 شهریور 301,000
شنبه 23 شهریور 291,000
یکشنبه 24 شهریور 297,000
دوشنبه 25 شهریور 453,000
سه شنبه 26 شهریور 453,000
چهارشنبه 27 شهریور 252,000
پنجشنبه 28 شهریور 265,000
جمعه 29 شهریور 453,000
شنبه 30 شهریور 291,000