راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد THR به تـــبريزTBZ
جمعه 30 فروردین 145,000
شنبه 31 فروردین 134,000
یکشنبه 1 ارديبهشت 134,000
دوشنبه 2 ارديبهشت 153,000
سه شنبه 3 ارديبهشت 183,000
چهارشنبه 4 ارديبهشت 183,000
پنجشنبه 5 ارديبهشت 163,000
جمعه 6 ارديبهشت 193,000
شنبه 7 ارديبهشت 173,000
یکشنبه 8 ارديبهشت 163,000
دوشنبه 9 ارديبهشت 178,000
سه شنبه 10 ارديبهشت 240,000
چهارشنبه 11 ارديبهشت 240,000
پنجشنبه 12 ارديبهشت 220,000
جمعه 13 ارديبهشت 220,000
شنبه 14 ارديبهشت 178,000
یکشنبه 15 ارديبهشت 240,000
دوشنبه 16 ارديبهشت 178,000
سه شنبه 17 ارديبهشت 260,000
چهارشنبه 18 ارديبهشت 260,000
پنجشنبه 19 ارديبهشت 260,000
جمعه 20 ارديبهشت 220,000
شنبه 21 ارديبهشت 178,000
یکشنبه 22 ارديبهشت 260,000
دوشنبه 23 ارديبهشت 178,000
سه شنبه 24 ارديبهشت 260,000
چهارشنبه 25 ارديبهشت 279,000
پنجشنبه 26 ارديبهشت 262,000
جمعه 27 ارديبهشت 220,000
شنبه 28 ارديبهشت 220,000
یکشنبه 29 ارديبهشت 270,000
دوشنبه 30 ارديبهشت 279,000
سه شنبه 31 ارديبهشت 279,000