راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد THR به تـــبريزTBZ
شنبه 4 اسفند 170,000
یکشنبه 5 اسفند 179,000
دوشنبه 6 اسفند 152,000
سه شنبه 7 اسفند 199,000
چهارشنبه 8 اسفند 199,000
پنجشنبه 9 اسفند 209,000
جمعه 10 اسفند 209,000
شنبه 11 اسفند 174,000
یکشنبه 12 اسفند 199,000
دوشنبه 13 اسفند 209,000
سه شنبه 14 اسفند 209,000
چهارشنبه 15 اسفند 220,000
پنجشنبه 16 اسفند 220,000
جمعه 17 اسفند 216,000
شنبه 18 اسفند 174,000
یکشنبه 19 اسفند 250,000
دوشنبه 20 اسفند 216,000
سه شنبه 21 اسفند 216,000
چهارشنبه 22 اسفند 296,000
پنجشنبه 23 اسفند 257,000
جمعه 24 اسفند 220,000
شنبه 25 اسفند 216,000
یکشنبه 26 اسفند 296,000
دوشنبه 27 اسفند 296,000
سه شنبه 28 اسفند 305,000
چهارشنبه 29 اسفند 373,000
پنجشنبه 1 فروردین 299,000
جمعه 2 فروردین 299,000
شنبه 3 فروردین 305,000
یکشنبه 4 فروردین 344,000
دوشنبه 5 فروردین 299,000
سه شنبه 6 فروردین 299,000
چهارشنبه 7 فروردین 373,000
پنجشنبه 8 فروردین 373,000
جمعه 9 فروردین 393,000
شنبه 10 فروردین 373,000
دوشنبه 12 فروردین 393,000
چهارشنبه 14 فروردین 393,000
جمعه 16 فروردین 393,000