راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به بيرجند
جمعه 9 خرداد 354,000
شنبه 10 خرداد 526,000
یکشنبه 11 خرداد 272,000
دوشنبه 12 خرداد 399,000
چهارشنبه 14 خرداد 463,000
جمعه 16 خرداد 357,000
شنبه 17 خرداد 357,000
یکشنبه 18 خرداد 272,000
دوشنبه 19 خرداد 314,000
شنبه 24 خرداد 499,000
دوشنبه 26 خرداد 499,000
جمعه 30 خرداد 499,000
شنبه 31 خرداد 499,000
دوشنبه 2 تير 499,000
جمعه 6 تير 499,000
شنبه 7 تير 499,000
دوشنبه 9 تير 499,000